Artimisti ry:n taustaa

Kun Prof. Kaisa Korhonen aloitti kautensa Tampereen Yliopiston Näyttelijöntyön laitoksella 80-luvulla, hän halusi opettajiksi ansioituneita ammattitaiteilijoita. Heistä puheen, laulun ja musiikin sekä tanssin opetukseen kiinnitetty kolmikko; näyttelijä Riitta-Liisa Helminen, oopperalaulaja Pirkkoliisa Tikka ja tanssitaiteilija Marjo Hämäläinen tekivät alusta asti tiivistä yhteistyötä oppiaineiden kesken. 

Kolmikon moneen venynyt yhteistyö monitaidekoulutusten ja -esitysten kehittämisessä on jatkunut näihin päiviin asti.

Kansainvälinen, nykyisin kanadalainen musiikkiteatteriguru, prof. Michael Bawtree kutsuttiin ohjaamaan näyttelijäntyön laitokselle esitystä Oh what a lovely War. 

Michael Bawtreen ainutlaatuinen kokemus musiikkiteatterikoulutusten kehittämiseksi maailmalla ja Pirkkoliisa Tikan pitkään suunnittelema kehitystyö taidealueiden yhdistämiseksi ja musiikkiteatterikoulutusten saamiseksi maahamme kohtasivat.

Heidän yhteistyönsä tuloksena aloitettiin Suomen ensimmäinen integroitu musiikkiteatterikoulutus eri alueiden ammattilaisille Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksessa teatteriohjaaja Tytti Oittisen johtajakaudella v. 1989, yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa. Kolmen korkeakoulun välinen yhteistyö oli uutta siihen aikaan.

Koulutukseen tyytyväiset opiskelijat halusivat musiikkiteatterille ja vastaaville, musiikkiteatterin osa-alueet yhdistäville koulutuksille pysyvän aseman Suomeen. 

Pirkkoliisa Tikka perusti opiskelijoiden ja opettajien kanssa yhdistyksen Suomalainen Musiikkiteatteri Sumute ry. Professori prof. Michael Bawtree lähti pyyteettömästi suunnittelemaan ja toteuttamaan hänen kanssaan musiikkiteatterikoulutuksia maahamme, tukijoina mm. Opetusministeriö ja Työministeriö.

Kanadalaisen Banff-Centerin sisäoppilaslaitosmallin mukaisesti Sumute ry perusti v. 1993 koulutuskeskuksen luonnon keskelle Marttisen saareen Virroille. Siellä toteutettiin lukuisia musiikkiteatterikoulutusten pilotteja seitsemän vuoden ajan. Yhdistys konsultoi myös muita maahan vähitellen syntyviä musiikkiteatterikoulutuksia, ja kun missio oli täytetty, siirryttiin kehittämään uusia tapoja yhdistää taiteita.

36 yhteistyövuoden varrella työpari Tikka-Hämäläinen on kehittänyt mm. eri tyylilajien laulajille sopivan, kehotietoisuuteen pohjautuvan laulun koulutusmetodin sekä monitaiteen esittäjille liike-ääni-kuva-metodin. Menetelmät soveltuivat ammatillisten koulutusten lisäksi myös vapaan sivistystyön opetukseen.

He perustivat Oriveden Opistoon uuden, taiteita yhdistävän koulutusalan Monitaiteellisen ilmaisun nimellä v. 1999, ja koulutuksia toteutettiin yksivuotisen linjan lisäksi eri pituisina versioina. Viimeisin koulutus Oriveden Opistossa oli 1,5 vuoden monimuotokoulutus Monitaiteellinen laboratorio, jonka lopputyö Ovet on esitettiin v. 2009. 

Esiintyjäryhmälle annettiin silloin enteellisesti nimeksi Artimisti. 

Samoin kuin Sumute ry aikoinaan, Artimisti ry perustettiin opiskelijoiden ja opettajien yhteisestä toimesta jatkamaan taiteiden yhdistämisen ideaa järjestämällä monitaiteellisia koulutuksia ja esityksiä.

Yhdistyksen kotipaikka siirtyi Orivedeltä Ruoveden Visuvedelle taiteellisen johtajan mukana.