Artimisti nyt

Artimisti ry:n toiminta on tällä hetkellä keskittynyt Ruoveden Visuveden kylän kehityshankkeisiin, joita ovat vuosien 2022–2024 yhteisöllinen monitaidepajatoiminta sekä monikymmenvuotisten Visuveden Juhlien uudelleentulo. 

Visuveden juhlien elvytys ja uudistaminen on ollut pitkäjänteinen suunnitelma jo vuodesta 1997, jolloin ensimmäinen kylästä kertova esitys, Visuveestä vähäisen luotiin.

Yhteisöllisten taidepajojen avulla omaksuttu tekemisen tapa on apuna, kun Visuveden NS:n covidin kolmella vuodella siirtämää kaksoissatavuotisjuhlaa päästään vihdoinkin toteuttamaan.

Tapahtumien vapauduttua Artimisti järjesti yhteistyössä kylän yhdistysten ja yritysten kanssa PoKo ry:n ja Ruoveden kunnan tuella Koko perheen lastenjuhlan elokuussa 2022. 

Poikkeuksellisen suuri yleisömäärä todisti perheille kohdistettujen tapahtumien välttämättömyyden pienessä kylässä.  

Siihen tarpeeseen, kuin myös vanhemman väestön kulttuurihyvinvointiin tähtää v. 2022 käynnistetty yhteisöllinen taidepajaprojekti, joka toimii PoKo ry:n, ELY-keskuksen ja EU-maaseudun kehittämisrahaston tuella.   

MiniLeader PoKon avustama Nuorten Mobiilipaja lähti liikkeelle Visuveden koulussa myös elokuussa, ja päättyi marraskuun lopussa.  

Silloin pidettiin Operaatio Pirkanmaan tuella koko kylän yhdessä rakentama Pimeänkarkoitusjuhla, josta on tarkoitus saada jokavuotinen tapahtuma.

Joulukuussa avataan Visuveden tehdasalueen uudistaja Jouni Nesteen mahdollistama, kyläläisten vapaaehtoistyönä kunnostama Kierrätyspaja. Paja on ensimmäinen osa kymmenen taidepajan kokonaisuudesta, joiden toiminta alkoi vuodenvaihteessa 2022–2023. 

Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana Artimisti valmistaa Visuveden juhlaperinteestä esitystaiteen muotoisen produktion.

Takaisin alkuun